Venta

Venta ir 346 km gara upe, kas plūst caur Latviju un Lietuvu. Upes krastos ir tādas pilsētas kā Mažeiķi, Kuldīga un Ventspils. Ventas lielākā pieteka ir Abava. Šī upe ir slavena ar Ventas rumbu Kuldīgā, kas ir platākais dabīgais ūdenskritums Eiropā​​. No Lietuvas robežas līdz Alšiem Venta tek pa Vadakstes līdzenumu, bet tālāk starp Rietumkursas un Austrumkursas augstienēm. Krasti pārsvarā ir aizauguši, ar nelielu skaitu peldvietu. No Šķērveļa līdz Kuldīgai Ventā atrodami dolomīta atsegumi, kā arī krāčaini posmi, kas mainās ar mierīgiem un dziļiem posmiem.

1 diena: Raņķi – Kuldīga 26 km
1 diena: Kuldīga – Nabes ezers 26 km
2 dienas: Nīgrande – Skrunda 32 km
2 dienas: Skrunda – Kuldīga 44 km

Aplūko piedāvātos maršrutus vai izplāno savu!